Chính sách bảo mật

Cam kết

Top10 Đắk Lắk cam kết với các bạn rằng những thông tin mà các bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ không phát tán cho bên thứ ba biết được.

Thu thập thông tin gì?

Chúng tôi thu thập nhưng thông tin sau: họ và tên, mail, sđt, địa chỉ,…

Mục đích

Chúng tôi lấy dữ liệu là để:
  • Chăm sóc, tư vấn cho khách hàng
  • Tạo lưu trữ hồ sơ
  • Khi có những thông tin mới sẽ gửi đến cho các bạn một cách sớm nhất.